Bio

”Pyrin välttämään musiikkini sitomista liiallisiin määritelmiin tai sääntöihin. Pidän jokaista esiintymistäni uniikkina tilaisuutena yhdistää aika, tila, teos, tulkitsija ja kuulija yhdeksi kokonaisuudeksi. Tuossa kokonaisuudessa ovat aina läsnä kaikki aiemmat kokemukseni musiikin parissa elämisestä ja niistä mukaan tarttuneet vaikutteet, jotka ovat sulautuneet erottamattomaksi osaksi minua.”
Maija Anttila (1988) on suomalainen muusikko jonka instrumentteja ovat klarinetti, bassoklarinetti, saksofoni ja EWI. Hän on esiintyvän taiteilijan työssään profiloitunut erityisesti uuden musiikin esittämiseen ja suomalaisen nykymusiikin näkyvyyden lisäämiseen.Maija on tuottanut ja soittanut monia nykymusiikkiin keskittyneitä sooloresitaaleja ja kamarimusiikkikonsertteja, soittanut lukuisten soolo-, kamarimusiikki- ja orkesteriteosten kantaesityksiä. Tämän lisäksi useat säveltäjät ovat kirjoittaneet Maijalle uusia teoksia, joista mainittakoon Roope Mäenpään Self-studies (2015) klarinetille ja pianolle.
https://soundcloud.com/maijaanttila/roope-maenpaa-self-studies-sonata-for-clarinet-and-piano-iii-apologies-2015

Maija toimi nykymusiikkiyhdistys Tampering ry:n sihteerinä sen toimikaudella 2014-2015 ja soittaa Tampering Ensemblessa. Hän on myös ollut perustamassa Tampereen vapaan improvisaation kerhoa sekä akustisen musiikin festivaali Karhofestia, joka on järjestetty Kuopion Karhonsaaressa vuodesta 2010 alkaen.

Maija on valmistunut muusikon ammattiin Kuopion konservatoriosta (Muusikko 2011) sekä Tampereen Ammattikorkeakoulusta (Muusikko AMK 2015) pääaineenaan klassinen klarinetti. Ammattiopinnoissa häntä ovat opettaneet mm. Mauri Kanervo ja Okko Kivikataja (klarinetti) sekä Martti Hautsalo (saksofoni). Lisäksi Maija on syventänyt ammattitaitoaan opiskelijavaihdossa Strasbourgissa missä hän keskittyi erityisesti uuden musiikin ja vapaan improvisaation opiskeluun professori Jean-Marc Folzin johdolla, sekä Ensemble Modernen mestarikursseilla. Tällä hetkellä Maija erikoistuu bassoklarinetin soittoon Amsterdamin konservatoriossa professori Erik van Deurenin johdolla, minkä ohella hän keskittyy valinnaisopinnoissaan live-elektroniikkaan sekä karnaattisen rytmiikan soveltamiseen länsimaisessa taidemusiikissa.

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto ja Pohjois-Karjalan rahasto, sekä Musiikin edistämissäätiö MES ovat tukeneet Maijan opintoja ja taiteellista toimintaa.

***

Maija Anttila (1988) is a Finnish musician who plays clarinet, bass clarinet, saxophone and EWI. In her work of performing artist she is dedicated to performing music of our time and making new Finnish music better known both in Finland and abroad.

Maija has played and organized many solo recitals and chamber music concerts based on contemporary repertoire and played numerous world - and national premiers of solo -, chamber music - as well as orchestral works. Additionally many composers have written new pieces for Maija, such as Roope Mäenpää (Self-studies 2015).
https://soundcloud.com/maijaanttila/roope-maenpaa-self-studies-sonata-for-clarinet-and-piano-iii-apologies-2015

Maija was a secretary of new music association Tampering ry in season 2014-2015 and is one of the musicians of Tampering Ensemble. She was also one of the founders of Tampere Free Improvisation Society and Karhofest, festival of acoustic music that has been organized since 2010 in Karho island, Kuopio.

Maija has graduated from Kuopio Conservatory (Musician 2011) and Tampere Music Academy (Bachelor of Music 2015) with classical clarinet as her major. Her teachers during professional studies were ia. Mauri Kanervo and Okko Kivikataja (cl) and Martti Hautsalo (sax). Maija has deepened her professionalism also in Strasbourg Music Academy, where she spent one academic year as an exchange student, focusing especially on contemporary music and free improvisation with professor Jean-Marc Foltz. She has also taken part to masterclasses of Ensemble Modern in France and Finland. At the moment Maija specializes on bass clarinet in Amsterdam Conservatory with professor Erik van Deuren, and focuses on live electronics and karnatic rhythms in her elective studies.

Finnish Cultural Foundation's North Savonian and North Karelian regional funds and Finnish Music Foundation MES have supported Maija's studies and artistic working.

***

Kuuntele Maijaa // Listen to Maija:
https://soundcloud.com/maijaanttila

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti